I Grimstad har vi speidere fra 1.klasse og oppover. De forskjellige alderstrinnene har ulike navn og forskjellig farge på speiderskjerfet.

  • Oppdagere 1.–2. klasse
  • Stifinnere 3.–4. klasse
  • Vandrere 5.–10. klasse
  • Rover fra fullført 10. klasse

Vi bruker aktivt speiderprogrammet som Forbundet har utviklet. Det inneholder over 200 nye merker i tillegg til semester- og gradsmerker. Disse kan du lese mer om i aktivitetsbanken.